Tájékoztatás új felvetteknek
2022/2023. tanév őszi félév

Rektori köszöntő

Prof. Dr. Kovács Leventének, az Óbudai Egyetem rektorának köszöntője a 2022/2023. tanév őszi félévére felvett hallgatóink részére.

Tovább


Az Óbudai Egyetem Szenátusának Tanévnyitó Ünnepi Ülése

Tájékoztatás az Óbudai Egyetem tanévnyitó ünnepségével kapcsolatban. A Tanévnyitón minden a 2022/2023. tanév őszi félévére felvételt nyert hallgató részt vehet. 

Nappali munkarendű budapesti telephelyre beiratkozott hallgatók számára a megjelenés kötelező!

Tovább


Neptun rendszer / Neptun azonosító

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer a hallgatók tanulmányainak, tanulmányi életútjának és minden egyéb egyetemi ügyintézésnek a kötelező adminisztrációs felülete. A programba történő belépéshez egyedi Neptun azonosítóra van szükség, melyről minden felvett hallgató névre szóló értesítést kap.

Tovább


Online beiratkozás a Neptun rendszerben

Tájékoztatás az online (Neptun rendszerben történő) beiratkozás menetéről.

Tovább


Tanulmányi Osztály

A hallgatók számára a legfontosabb szervezeti egység a kari Tanulmányi Osztály (TO) és azon belül a legfontosabb személy a saját tanulmányi előadója, akinek az elérhetőségei a fejezetcímre kattintva érhetők el.

Tovább


Esélyegyenlőség biztosítása fogyatékkal élő hallgatóknak

Az Esélyegyenlőségi Bizottság (EEB) tájékoztatója.

Tovább


Kollégium

A nappali munkarendű hallgatók kollégiumi elhelyezést igényelhetnek budapesti és székesfehérvári telephelyeinken, melynek menetéről bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.

Tovább


Hallgatói Közösségi Központok

A Hallgatói Szolgáltatások Osztály (HSzO) az Egyetemen működő, támogató funkciót ellátó szervezeti egység, amely ellátja a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat. Képzéseket, tréningeket, programokat szervez, tanulástámogató szolgáltatásokat és foglalkozásokat biztosít, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgatók beilleszkedését és előrehaladását a felsőfokú tanulmányok idején, illetve segítséget nyújt a karriertervezésben, pályaorientációban, pályakorrekcióban és a mentálhigiénia területén.

Tovább


Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) az Egyetem hallgatóinak elsőszámú érdekképviseleti szerve. Az érdekképviseleten kívül azonban számos tevékenységet végez (pl. szociális támogatások/ösztöndíjak megítélése, folyósítása). Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.

Tovább


Kari Hallgatói Részönkormányzatok

A hallgatók legkönnyebben (akár személyesen is) elérhető érdekképviseleti szerve a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK), mely az érdekképviseleten kívül számos egyéb tevékenységet is végez (pl. Gólyatábor szervezése). A kari HÖK-ök tájékoztatója a fejezetcímre kattintva érhető el.

Tovább


Könyvtár

A Könyvtár alapvető feladata az Egyetem oktatói, kutatói és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalom tervszerű és folyamatos gyűjtése, állományba vétele, feltárása és szolgáltatása. A Könyvtár közreműködik a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában, az irodalomkutatási módszerek megismertetésében, emellett segítséget nyújt az információs kultúra elsajátításához, nyilvános könyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben (ODR), ezáltal is biztosítva az Egyetem számára a teljes körű szakirodalmi ellátottságot.

Tovább


Állami ösztöndíjas finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte az állami ösztöndíjas tájékoztatót is. Bővebb tájékoztatás fejezetcímre kattintva érhető el.

Tovább


Önköltséges finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók többféle módon is teljesíthetik az önköltségi díjat. Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva érhető el.

Tovább


Diákigazolvány

A felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató jogosult diákigazolvány igénylésére, és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.

Tovább