Rektori köszöntő

Kedves Elsőéves Hallgató!

Tisztelettel köszöntöm Önt az Óbudai Egyetem új polgárai között! Az Óbudai Egyetem Magyarország egyik legrégebbi, és egyben legújabb felsőoktatási intézménye, amely történelmi hagyományai mellett modern, széles kínálatú képzést, kutatást és innovációt valósít meg.

Az Egyetem küldetése a gazdaság szolgálata, a tudás és az ismeretek fejlesztésével és átadásával. Az Óbudai Egyetem célja, hogy a globális felsőoktatási piac aktív és elismert szereplőjeként minőségi szolgáltatást nyújtó intézmény legyen, amely a tehetség-gondozó rendszerén keresztül magas szintű és gyakorlatorientált képzést biztosít a hallgatóinak, ezzel versenyképes szakmát adva kezükbe. Emberközpontú szemléletmóddal, az Alumni rendszerén keresztül egész életen át tartó kötődést és tanulást biztosít. Hazai és nemzetközi versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek, csúcstechnológiák alkalmazásával éri el, folyamatosan alkalmazkodva a társadalmi és gazdasági kihívásokhoz, a munkaerő-piac követelményeihez.

A hallgató az Egyetem legnagyobb értéke. Végzett diplomásaink kiemelkedő szakmai felkészültsége adja Egyetemünk védjegyét, amely hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert. Az Egyetem a teljes akadémiai programot kínálja érdeklődő hallgatói számára a felsőoktatási szakképzéstől az alap- és mesterképzésen, a szakirányú továbbképzési szakokon át egészen az akkreditált doktori iskolákig.

Hallgatóinknak lehetősége van részt venni duális és kooperatív képzésben, tudományos diákköri munkában, külföldi tanulmányutakon és részképzésben, tanulmányi versenyeken és konferenciákon. Kiváló hallgatóink többféle ösztöndíjban, támogatásban részesülhetnek. A Hallgatói Önkormányzat szervezésében támogatásra, színes és vidám hallgatói életre számíthat.

Az Óbudai Egyetem székhelye Budapesten van, de a négy budapesti helyszínen kívül székesfehérvári, salgótarjáni és nyírbátori telephelyekkel együtt összesen több mint hetvenezer négyzetméter alapterületen több, mint 800 oktató és kutató több, mint 13000 hallgatóval folytatja az oktatási és kutatási tevékenységét.

Hallgatóink tájékoztatását több szinten kívánjuk elősegíteni. A frissen felvett hallgatók részére összefoglaltuk a tanulmányok megkezdésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Az erről szóló tájékoztató elérhető a https://ti.uni-obuda.hu/felvettek-2022-oszifelev/  felületen.

További információk, dokumentumok és a legfontosabb szabályzatok elérhetőek az Egyetem Neptun honlapján, a https://neptun.uni-obuda.hu/ oldalon. A Neptun a hallgatók tanulmányai életútjának kötelezően használandó adminisztrációs felülete. A belépéshez szükséges hatjegyű azonosítót (Neptun kódot) és jelszót minden felvett hallgató e-mailben kapja meg.

Egyetemünk kiemelt hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre, ezért minden gyakorlati óra személyes jelenléttel kerül megtartásra.

Tanulmányaihoz és szakmai karrierjének építéséhez kitartó munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2022. július 21.

Prof. Dr. Kovács Levente s. k.,
rektor