Tájékoztatás új felvetteknek
2023/2024. tanév tavaszi félév

Rektori köszöntő

Prof. Dr. Kovács Leventének, az Óbudai Egyetem rektorának köszöntője a felvett hallgatóink részére.


Neptun rendszer / Neptun azonosító

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer a hallgatók tanulmányainak, tanulmányi életútjának és szinte minden egyéb egyetemi ügyintézésnek a kötelező adminisztrációs felülete. A programba történő belépéshez egyedi Neptun azonosítóra van szükség, melyről minden felvett hallgató névre szóló értesítést kap.


Online beiratkozás a Neptun rendszerben

Tájékoztatás az online (Neptun rendszerben történő) beiratkozás menetéről.


Tanulmányi Iroda

A hallgatók számára a legfontosabb szervezeti egység a kari Tanulmányi Iroda (TI) és azon belül a legfontosabb személy a saját tanulmányi előadója, akinek az elérhetőségei a fejezetcímre kattintva érhetők el.


Esélyegyenlőség biztosítása fogyatékkal élő hallgatóknak

Az Esélyegyenlőségi Bizottság Fogyatékossággal Élő Hallgatóinak Ügyeivel Foglalkozó Albizottságának tájékoztatója.


Kollégium

A nappali munkarendű hallgatók kollégiumi elhelyezést igényelhetnek budapesti és székesfehérvári telephelyeinken, melynek menetéről bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.


Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) az Egyetem hallgatóinak elsőszámú érdekképviseleti szerve. Az érdekképviseleten kívül azonban számos tevékenységet végez (pl. szociális támogatások/ösztöndíjak megítélése, folyósítása). Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.


Kari Hallgatói Részönkormányzatok

A hallgatók legközvetlenebbül (akár személyesen is) elérhető érdekképviseleti szerve a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK), mely az érdekképviseleten kívül számos egyéb tevékenységet is végez (pl. Gólyatábor szervezése). A kari HÖK-ök tájékoztatója a fejezetcímre kattintva érhető el.


Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár 5 tagkönyvtárával, 7 helyszínen működik, az Egyetem minden kampuszán megtalálható. Természetesen a közösségi terek és a hagyományos szakkönyvek mellett ma már nagyrészt online szolgáltatásokkal biztosítja a hallgatók számára a kötelező és ajánlott szakirodalom elérését. A könyvtári beiratkozás online is elvégezhető.


Állami ösztöndíjas finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte az állami ösztöndíjas tájékoztatót is. Bővebb tájékoztatás fejezetcímre kattintva érhető el.


Önköltséges finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók többféle módon is teljesíthetik az önköltségi díjat. Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva érhető el.


Diákigazolvány

A felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató jogosult diákigazolvány igénylésére, és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Bővebb tájékoztatás a fejezetcímre kattintva olvasható.


Testnevelés

Tájékoztató a Testnevelés kurzusokról és az Élsportolói programról.


Szaknyelvi képzés

Tájékoztató a szaknyelvi képzésről.