Tájékoztatás a nyelvvizsga-követelmény alóli mentesülés esetén történő oklevél kiállításának menetéről az Óbudai Egyetemen

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján „aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”


Az Óbudai Egyetem az oklevelek kiállításának menetét az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Oktatási Hivatal ajánlásait figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg.

 1. Az oklevél kiállítást az arra jogosult volt hallgató kezdeményezheti a Tanulmányi Iroda online adategyeztető lapjának kitöltésével, mely a lent közzétett linken érhető el.
 2. Az adategyeztetési nyilatkozat beküldését követő 5 munkanapon belül értesítést kap a nyilatkozatban megadott e-mail címére arról, hogy az adategyeztetést és az oklevél kiállítására való jogosultság ellenőrzését megkezdtük.
 3. Az adategyeztetési nyilatkozaton megadott adatok alapján ellenőrzésre, szükség szerint pedig frissítésre, javításra kerülnek a volt hallgató Neptunban rögzített személyi adatai.
  Az oklevél közokirat, amely csak az aktuális (személyi) adatokkal kerülhet kiállításra.
 4. Oklevél abban az esetben állítható ki a volt hallgató részére, ha
  • az adategyeztetési nyilatkozatban megadott személyi adatait a felsőoktatási intézmény ellenőrizte az országos Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) rendszerben,
  • a kormányrendeletben meghatározottak szerint sikeres záróvizsgát tett az adategyeztetési nyilatkozat beküldését megelőzően az adott képzésen,
  • a kormányrendeletben meghatározottak szerint az előírt nyelvvizsga-kötelezettség a hallgató sikeres záróvizsgával lezárt képzésének kimeneti követelményei alapján az oklevél kiadásának feltétele volt.
 5. Az oklevélre való jogosultság kari vizsgálatának lezárását követően a volt hallgató részére elindulhat az oklevél kiállítása.
  Az adat- és jogosultság-ellenőrzés eredményéről, valamint az esetleges további teendőkről a volt hallgató az adategyeztetési nyilatkozatában megadott e-mail címre kap tájékoztatást.
 6. Amennyiben Neptun azonosító és jelszó igényléséről is nyilatkozott, akkor szintén e-mailben kap tájékoztatást a belépési adatokról, és az esetleges további teendőkről.
 7. Az oklevél kiállítását követően az illetékes kari tanulmányi osztály intézi az oklevél hitelesítését és nyilvántartásba vételét.
 8. Az adategyeztető lapon adott nyilatkozata alapján a volt hallgató az elkészült oklevél átvételének, átadásának módjáról e-mailben kap részletes tájékoztatást.
  Személyes átvétel esetén az Egyetem biztosítja a járványügyi helyzetben a személyes érintkezést nem igénylő átadás lehetőségét.


Tekintettel a fenti kormányrendelet által az Egyetemünkön érintett volt hallgatók rendkívül nagy számára, illetve az oklevelek kiállításához szükséges formanyomtatványok beszerzésének átfutási idejére, tájékoztatjuk, hogy az adategyeztetés és az oklevelek kiállítása hosszabb időt vehet igénybe a megszokottnál, de az Egyetem minden olyan hallgatónak ki fogja állítani az oklevelet, aki a kormányrendelet alapján erre jogosult.

Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködését, a hosszabb ügyintézési idő miatt pedig megértését és türelmét kérjük.


Az oklevél kiállításával kapcsolatban felmerülő kérdéseiket kollégáink a kari honlapokon – a nyelvvizsga-mentességgel kapcsolatban – közzétett tájékoztatóban megadott e-mail címeken várják.

ADATEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT


Óbudai Egyetem

Oktatási Főigazgatóság