Rektori köszöntő

Kedves Elsőéves Hallgató!

Tisztelettel köszöntöm Önt az Óbudai Egyetem új polgárai között!

Egyetemünk közössége nevében szívből gratulálok, hogy a sikeres felvételi után az ÓE diákjainak sorában üdvözölhetjük. Tartalmas és fontos évek várnak Önre egy olyan intézményben, ahol – amellett, hogy hallgatóink választott szakterületükön naprakész tudást szerezhetnek – egy összetartó és egymásra figyelő közösség tagjai lesznek.

Jó választás volt az Óbudai Egyetem!


Az Óbudai Egyetem célja, hogy tehetséggondozó rendszerén keresztül magas szintű és gyakorlatorientált képzést biztosítson a hallgatóinak, versenyképes szakmát adva kezükbe. Egyetemünk a diákokra figyelő szemléletmóddal, Alumni rendszerén keresztül egész életen át tartó kötődést és tanulást biztosít. Hazai és nemzetközi versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek, csúcstechnológiák alkalmazásával éri el, folyamatosan alkalmazkodva a társadalmi és gazdasági kihívásokhoz, a munkaerőpiac követelményeihez.

A hallgató az Egyetem legnagyobb értéke, végzett diplomásaink magas szintű szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai adják Egyetemünk védjegyét, amely hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert.

A nemzetköziesítésben elért eredményeinknek köszönhetően ma már számos külföldi hallgató is az Óbudai Egyetemet választja tanulmányai végzéséhez. A világ több mint 70 országából érkező ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatókat egy nemzetközi közösség várja, ahol lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre, az együtt tanulásra és egymás kultúrájának megismerésére.

Hallgatóinknak lehetősége van részt venni duális és kooperatív képzésben, tudományos diákköri munkában, külföldi tanulmányutakon és részképzésben, tanulmányi versenyeken és konferenciákon. Kiváló hallgatóink többféle ösztöndíjban, támogatásban részesülhetnek. A Hallgatói Önkormányzat szervezésében támogatásra, színes és vidám hallgatói életre számíthatnak.

Az Óbudai Egyetem székhelye Budapesten van, de a négy budapesti kampuszon kívül székesfehérvári és salgótarjáni telephelyekkel együtt több mint hetvenezer négyzetméter alapterületen 762 oktató és kutató 13388 hallgatóval folytatja az oktatási és kutatási tevékenységét.

Bővebb információk a beiratkozott hallgatók részére

Összefoglaltuk a tanulmányok megkezdésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amely a https://ti.uni-obuda.hu/felvettek-2023-oszifelev  oldalon érhető el.

Hasznos információk a Neptunban

További információk, a szükséges dokumentumok és a szabályzatok elérhetők az Egyetem Neptun honlapján, a https://neptun.uni-obuda.hu oldalon. A Neptun a hallgatók tanulmányai életútjának kötelezően használandó adminisztrációs felülete. A belépéshez szükséges hatjegyű azonosítót (Neptun kódot) és jelszót minden felvett hallgató automatikusan e-mailben kapja meg.

Tanulmányaihoz és szakmai karrierjének építéséhez kitartó munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2023. július 27.

Prof. Dr. Kovács Levente s. k.
rektor